Подобные работы

Денежно-кредитная политика государства

echo "Денежно-кредитная политика приводит к изменению значений основных макроэкономических параметров: ВНП, инфляции, уровня безработицы. Это происходит потому, что посредством монетарных методов можн

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Двухуровневая банковская система Российской Федерации

echo "Порядок их образования и использования регламентируется финансовым правом. Внебюджетный фонд – один из методов перераспределения национального дохода государством в пользу определенных социальн

Аудит страховых организаций и особенности его проведения

echo "Государственное управление должно постепенно заменяться общественным самоуправлением, путем установления контроля общества за государством. Необходимость контроля общества за государством обусл

Ипотека недвижимости

echo "Ипотека (греч. hypoteka -залог, заклад) - представляет собой залог недвижимости для обеспечения денежного требования кредиторазалогодержателя к должнику (залогодателю). Существует и другое понят

Шпоры к ГОСУ по мировой экономике

echo "Группа стран с переходной экономикой подразделяется на страны Восточной Европы, к которым относятся Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия и новые государства, возникшие по

Государственные внебюджетные фонды

echo "Государство мобилизует в фонды часть доходов населения для финансирования своих мероприятий. Средства, обобществленные внебюджетными фондами, используются для процесса воспроизводства. Внебюдж

Вопросы и ответы по госэкзамену МГСУ (МИСИ) 2004г.

echo "Резервы и факторы роста производительности труда. Методы измерения. PAGEREF _Toc64693929 h 8 30. Анализ производительности труда оценка факторов влияния на ее динамику. PAGEREF _Toc64693930 h 8

Банкротство предприятий в современных услових

echo "Поэтому в любой цивилизованной стране с развитой экономической системой одним из основных элементов механизма правового регулирования рыночных отношений является законодательство о несостоятельн

Организация компьютерного центра "Ультра Стар"

Организация компьютерного центра "Ультра Стар"

Особливо ця проблема торкається Решетилівки. На жаль, зараз у нас важко знайти організацію, в якій можна недорого набрати текст, роздрукувати його на лазерному принтері, записати компакт-диск диски, знайти необхідну інформацію в Internet, відсканувати зображення, віддрукувати цифрові фотографії і так далі. Також нелегко провести якісний ремонт, модернізацію або обслуговування в короткі терміни і за невелику суму, а виготовлення замовленого програмного забезпечення взагалі складає проблему. про яку далі піде мова, покликана заповнити вищезгадані проломи решетилівсьеого ринку інформаційних технологій. Її діяльність направлена на сферу послуг, так чи інакше пов'язаних з комп'ютерами.

Повний перелік сервісу, що надається ц им комп’ютерним цетром можна подивитися в наступному розділі . Поки ж варто відзначити, що всі вказані вище послуги надаються комп’ютерним центром.

Потреба в банківських інвестиціях складає 35000 гривень. Термін погашення кредиту при роботі по запланованому графіку – 12 місяців з моменту одержання. Повне найменування заявника Приватне підприємство “Текс Тіко” Private enterprise “ Tecs Tico ” ПП “Текс Тіко” Загальна характеристика позичальника.

Індекс Область Населенний пункт Вулиця Будинок квартира
Юридична адреса 38400 Полтавська Решетилівка Леніна 50б, 1
Адреса головного офісу 38400 Полтавська Решетилівка Леніна 50б, 1
Адреса виробничих приміщень 38400 Полтавська Решетилівка Шевченка 58
Особа для контакту
1 2
Прізвище Сіліванов Мельник
Ім’я Ігор Дмитро
По батькові Володимирович Юрійович
Посада Директор Адміністратор
Телефон 23129 23364 Dimonys @ ua . fm
Відомості про реєстрацію Видано Решетилівською держадміністрацією Полтавської області Дата реєстрації 10.12.2002 Реєстраційний номер № 550 Ідн. код 32170107 Основні види діяльності. Швейне виробництво. Комп’ютерні ігри та інші комп’ютерні послуги.

Виготовлення хлібо-булочних виробів Опис послуг. Комп’ютерний центр “Ультра Стар” в першу чергу направлено на сферу послуг в області інтелектуальних технологій та комп’ютерних ігор. Його унікальність полягає в тому, що в масштабах однієї фірми зібрана ціла гамма послуг, що охоплює різні області, так чи інакше пов'язані з комп'ютерною технікою. На відміну від переважної більшості конкурентів дан ий комп’ютерний центр не робить ставку на продаж вже готових товарів - її діяльність майже повністю направлена на обслуговування негарантійної техніки, а також на інший серві з . Звичайно, данний к омп ’ютерний центр не є незамінною фірмою, абсолютно позбавленою конкурентів. Всі запропоновані нами послуги можна знайти в інших місцях: в комп'ютерних магазинах, у приватних осіб, а також в організаціях, що займаються комп'ютерним обслуговуємо. Не дивлячись на це, нашу фірму не чекає жорстка конкуренція з наступних причин: Комп'ютерні фірми-магазини не прагнуть активного розширення послуг, не пов'язаних з продажем або гарантійним обслуговуванням.

Малооплачувані нескладні послуги такі, як роздрук, набір, сканування, пошук в Internet, запис CD, виготовлення дрібних програмних продуктів, настройк и програмного забезпечення і так далі ними взагалі не виявляються за рідкісним виключенням . Також вони досить байдуже відносяться до ремонту негарантійної апаратури, а розробка web сайтів і грамотна консультація, як правило, є для них непосильною задачею.

Приватні особи, навпаки, прагнуть активного просування дрібних послуг. Але при цьому вони пропонують лише декілька найменувань. Дуже серйозним мінусом при роботі з приватними лицями є сумнівна якість сервісу, оскільки за рідкісним виключенням вони працюють нелегально. Крім того, приватники недостатньо добре проводять рекламну політику, що ускладнює їх пошук для потенційних клієнтів. Організації, що займаються комп'ютерним обслуговуванням, звичайно працюють з більш крупним та визначеним клієнт ом. Вони рідкісні і сильно завантажені роботою.

Основна сфера їх діяльності - ремонт, обслуговування і модернізація комп'ютерної техніки. Іншими послугами дані фірми, як правило не займаються. Також вони широко себе не рекламують, чим ускладнюють залучення нових клієнтів. Діяльність комп’ютерного центру перш за все направлена на обслуговування приватних осіб і невеликих організацій, що не мають для цього потрібних навиків (фахівців), устаткування або часу. На початковий період діяльності фірми планується надавати наступний перелік послуг: 1. Ремонт і обслуговування негарантійних комп'ютерів та ексесуарів.

Значення м такої послуги, як ремонт, зрозуміле і не вимагає опису. Під обслуговуванням розуміється: планові профілактичні роботи, настройка апарат ури , оновлення мікропрограм BIOS, чищення , заміна вентиляторів і кулер і в , заправка і ремонт картріджів для струменевих та лазерних і матричних принтерів, а також копіювальних апаратів.

Допускається виїзд до замовника за додаткову плат у. 2. Модернізація. Дана послуга дуже важлива для комп'ютерної техніки, що пов'язане з високим темпом морального старіння і необхідності регулярного оновлення апаратури. Суть послуги полягає в тому, що при деяк і ї доплат і на місце застарілих комплектуючих встановлюються нові. Застарілі комплектуючі Комп’ютерний центр планує здавати в магазини, як товари другої категорії, а також деяку їх частину реалізовувати самостійно.

Можливий варіант збірки з них недорогих, але повністю працездатних комп'ютерів.

Допускається виїзд до замовника за додаткову плат у . 3. Настройка і установка програмного забезпечення. Не кожний користувач персонального комп'ютера не в змозі грамотно встановити і на строїти той або інший програмний засіб. Наш комп’ютерний центр пропонує рішення даної проблеми фахівцями за невисоку плат у . Можлива установка програмного забезпечення замовника, так ож і нашого. В останньому випадку вартість зростає на ціну ліцензії, якщо необхідне програмне забезпечення не є безкоштовним.

Допускається виїзд до замовника за додаткову плат у . 4. Комп'ютерний набір і верстка. Відностно поширеною проблемою для приватної особи є необхідність перетворення рукописного тексту в електронний вигляд. При цьому не кожний має необхідну техніку, вільний час і навики швидкої роботи з клавіатурою. Комп’ютерний центр пропонує рішення цієї проблеми в максимально короткі терміни. Також пропонується верстка - підготовка набраного тексту для друку в будь-якому стилі на будь-якому форматі носія. 5. Сканування , розпізнавання і ксерокопія.

Пропонується сканування будь-яких графічних матеріалів на форматі до А4 включно в будь-якій якості. Крім того надається послуга сканування друкарського тексту з подальшим розпізнаванням ( перекладом в електронний вигляд). Ксерокопія здійснюється без використання копіювального апарату - для цього оригінал сканується і друкується на лазерному принтері. 6 . Д рук на лазерному принтері . Назва говорить саме за себе.

Роздрук можливий на матеріал і принесеного замовником, так і набраного або відсканованого наш им центром. 7. Друк цифрових фотографій і кольорових матеріалів. Здійснюється на спеціальному струменевому фотопринтері із застосуванням спеціалізованого паперу підвищеної якості. Якість відбитку не нижче, ніж фотографії із звичної плівки, одержаної в мініфотолабораторії. Можливий роздрук як з електронного носія, принесеного клієнтом, так і передрук оригіналу після його сканування і редагування. 8. Запис CD-R і CD-RW дисків. Для надійного резервного зберігання інформації останнім часом вигідно використовувати запису ючі і перезапису ючі диски. Але для цього потріб но спеціальні пристрої, які поки недостатньо поширені. Комп’ютерний центр пропонує запис і перезапис інформації замовника на диски.

Передбачається використ а ння як дисків клієнта, так і наших дисків. В останньому випадку вартість послуги дещо знижується. 9. Пошук в Internet певн ої тематичн ої інформації. Дана послуга предлагає отримання з Internet інформації, розташованої за певною адресою, яку надає клієнт.

Складніший різновид цього сервісу - пошук інформації з певної тематики.

Наприклад, книг, статі, рефератів, програм і так далі. Можливий пошук у присутності клієнта під його керівництвом. 10. Розробка web сайтів. Комп’ютерний центр пропонує створення Internet сторінок різного ступеня складності для організацій і приватних осіб. Також при бажанні клієнта можливе отримання доменного імені будь-якого рівня. 11. Написання нескладних програмних продуктів. П рограмний засіб, який неможливий придбати, наприклад, тому що його не існує в готовому вигляді. Єдиний вихід в такій ситуації - написати таку програму . Нерідко організація або приватна особа на магається одержати нескладне замовлення, що можна здійснити, звернувшися в Комп’ютерний центр. 12. Безкоштовна допомога в придбанні комп'ютерів, периферії та іншої складної техніки, пов'язаної з інформаційними технологіями.

Чудово відомо, що б придбати складну дорогу техніку бажано з професіоналом в даній області, якщо, звичайно, покупець сам не є таким. Інакше навіть при чесно сті продавця некомпетентний покупець ризикує придбати невдалий т овар . Наша фірма допоможе розв'язати цю проблему абсолютно безкоштовно для клієнта. При цьому дохід утворюється у вигляді комісійних з фірми-продавця. 13. Комп’ютерні ігри.

Подальше збільшення числа послуг не планується, але можливе. В ході розвитку центр ставить перед собою основну задачу, яка полягає в зростанні обороту. Планується, що більшість послуг (дрібних), досягнувши певного рівня, припинить подальший розвиток. Але такі послуги, як ремонт, обслуговування, модернізація, настройка і установка ПО, а також розробка програмних продуктів, можуть розвиватися майже нескінченно. Відповідно, вони є пріоритетними для подальшого зростання центру . Д овгострокова перспектива можна припустити, що комп’ютерний центр обслуговуватиме комп’ютерну техніку в багатьох організаціях, також можлива поява відділу програмних розробок, що займається серйозними програмними продуктами. Оцінка ринку збуту.

Послуги, що надаються комп’ютерним центром перш за все, направлені на споживацький ринок. Деякі сервіси такі, як ремонт, обслуговування, модернізація, установка програмного забезпечення, його настройка, розробка програмних продуктів, повинні також зацікавити державні і комерційні установи. На початок діяльності нашо го центру основними клієнтами будуть фізичні особи, велика частина замовлень відноситиметься до наступних послуг: роздрук, набір, сканування, розпізнавання, верстка, пошук інформації в Internet, запис компакт-диск дисків , комп’ютерні ігри і так далі. Суми операцій з такими лицями будуть невеликі, але відносно велика кількість замовлень в одиницю часу усуне даний недолік центру . Велику частину клієнтів складе молодь, що пояснюється найширшим розповсюдженням і популярністю високих комп'ютерних технологій в цій віковій групі. Якщо молодь ще раз розділити на сегменти, наприклад, по займаному статусу, то з'ясується, що основна частина нашої клієнтури - це студенти, школярі і що вчаться в інших учбових закладів. Даний факт пояснюється тим, що вищеперелічені категорії людей дуже активно використовують обчислювальну техніку, але при цьому часто не мають багатьох потрібних пристроїв або навиків роботи. Також потенційними клієнтами нашого центру є люди, для яких комп'ютер, - хобі або активно використовується для якої - то домашньої роботи.

Можлива епізодична поява клієнтів, яким наші послуги потрібні для основної роботи, але там відсутня необхідна техніка або фахівці . Якщо розглядати потенційних клієнтів з погляду достатку, легко визначити, що більшість складуть люди з малим і середнім достатком. Цей факт можна пояснити відсутністю у таких клієнтів дорогої комп'ютерної апаратури, особливо принтерів, сканерів, записую чих приводів, модемів і так далі. Звичайно, в наш комп’ютерний центр звертатимуться і спроможні клієнти. В основному для того, щоб заощадити власний час або через відсутність певних навиків роботи. Також допускається, що і у деяких спроможних клієнтів нашої фірми може бути відсутн я техніка з тієї причини, що використовується рідко і в господарстві не потрібна. Рівнятися на спроможних клієнтів нашому центру не можна, стратегія зняття вершків для такої фірми неприйнятна. Тому ціноутворення і загальний підхід до клієнта повинні бути в першу чергу орієнтовано на небагатих людей. Окрім фізичних осіб, як вже мовилося вище, очікується невелик і організаці ї , які не мають фахівців або устаткування для вирішення певних задач. Таких клієнтів, перш за все, зацікавлять послуги з ремонту, обслуговування, модернізації і настройки (установці) програмного забезпечення. Одним з варіантів співпраця з організаціями буде підписання м договорів на обслуговування інформаційної техніки протягом деякого терміну.

Робота з установами повинна стати основною лінією розвитку центру , оскільки тільки вона може забезпечити значний розвиток комп’ютерного центру. Надалі, коли фірма зарекомендує себе, повинен бути здійснений перехід на обслуговування більш крупних і солідних організацій-клієнтів. При цьому робота з фізичними лицями не повинна бути згорнута - досягнувши певного рівня насичення, вона повинна залишитися у вигляді невеликого окремого підрозділу.

Найважливішими параметрами послуг, запро понованих комп’ютерним центром для кінцевого споживача є ціна і якість. Не дивлячись на те, що якість всього переліку наших послуг не поступається конкурентам, а іноді і перевершує їх, необхідно встановити невисокі ціни для залучення більшої кількості клієнтів, тим самим, виграючи не на цінах, а на об'ємах продажів.

Виходячи з цього, був складений наступний список цін на послуги: 1.Ремонт і обслуговування негарантійних комп'ютерів і периферії. По цьому пункту неможливо встановити конкретну ціну, оскільки все залежить від складності ремонту або обслуговування. Надалі належить створення прейскуранта, що деталізується. Планується, що ціни в ньому будуть приблизно на 10 відсотків нижче, ніж у конкурентів, що при висок ій якості повинне привернути велику кількість клієнтів. 2. Модернізація. Як і у попередньому випадку тут неможливо вказати якихось конкретних розцінок, швидше всього, тут навіть не вдасться створити універсального прейскуранта. Тому модернізація оцінюватиметься фахівцем при узгодженні з клієнтом. Для залучення клієнтури ціни будуть дещо нижче, ніж в конкуруючих фірмах. 3. Настройка і установка програмного забезпечення. І тут вартість послуги залежатиме від складу робіт. Для полегшення розрахунків буде створений прейскурант, деякі види робіт оцінить фахівець при виконанні. Звичайно ж, вартість настройки і установки П К в комп’ютерному центрі не буде вище, ніж у конкурентів.

Наприклад, установка операційної системи Windows 2000 і пакету Office 2000 обійдеться всього 40 гривень з урахуванням виїзду до замовника без урахування вартості ліцензії. Для порівняння та ж послуга в комп'ютерних фірмах міста коштує від 50 гривнів і више без виїзду. 4. Комп'ютерний набір і верстка. Вартість верстки можна встановити тільки після бесіди клієнта з фахівцем.

Приблизно вона рівна 0,50 копійок за лист формату А4. Комп'ютерний набір тексту без формул при стандартному заповненні листа А4 обійдеться всього в 0,30 копійок.

Звичайно у конкурентів дана послуга оцінюється дорожче. 5. Сканування, розпізнавання і ксерокопія.

Сканування одного листа А4 в дозволі 300 крапок на дюйм і 16-розрядному кольорі обійдеться всього в 2 гривні . Сканування в більш високій якості коштуватиме трохи дорожче.

Сканування тексту під розпізнавання – 1 гривня, розпізнавання без правки - 50 копійок.

Ксерокопія – 0,30. У конкурентів на дану послугу ціни значно вище. 6. Д рук на лазерному принтері (монохромна). Вартість друку 1 сторінки – 0,70 копійок, якщо принесений матеріал більше 25 листів, то починає автоматично діяти знижка в 20 відсотків. Ці тарифи дійсні для чорно-білого друку будь-яких матеріалів із загальним рівнем чорного не більше 5 відсотків. У конкурентів розцінки на дану послугу, принаймні, не нижче. 7. Друк цифрових фотографій і кольорових матеріалів. Друк однієї фотографії формату А4 коштуватиме 3 гривні, що нижче з цінами конкурентів. При мало му обліку розповсюдження даного сервісу, послуга буде запитана. 8. Запис CD-R і CD-RW дисків. Вартість запису на диск клієнта - 8 гривень на наш диск - 6 . Писати на клієнтські диски менш вигідно, оскільки, не дивлячись на знижку в 2 гривні прибуток буде вище, що пояснюється різницею між продажною і закупівельною ціною компакт-диск дисків. Якщо порівнювати ціну даної послуги з пропозиціями конкурентів, то вона нижче або приблизно рівно їм. При велик ій потреб і населення в цій послузі, вона повинна бути активно запитана. 9. Пошук в Internet певн ої тематичн ої інформації. Вартість послуги залежить від вимог клієнта і визначається фахівцем, створення яких-небудь прейскурантів тут неможливе. Порівняння з розцінками конкурентів теж не зовсім коректно, оскільки вони відрекомендовані слабо. Не дивлячись на це, вартість даної послуги в комп’ютерному центрі буде невелика, щоб привернути більше число клієнтів. 10. Розробка web сайтів. Ще один сервіс, де розцінки встановлюються фахівцем після обговорення завдання з клієнтом. Планується тримати ціна на 20 відсотків нижче, ніж у конкурентів. 11. Написання нескладних програмних продуктів. Див. пункт 10. 12. Безкоштовна допомога в придбанні комп'ютерів, периферії і іншої складної техніки, пов'язаної з інформаційними технологіями. Вже з назви виходить, що послуга безкоштовна. До того ж вона унікальна і практично позбавлена конкуренції. Отримання прибутку тут засновано на партнерській угоді з фірмою-продавцем. При цьому покупець нічого не втрачає , а, навпаки, одержує оптимальний комп'ютер (або іншу комп'ютерну техніку) за мінімум ціни. Ємність ринк ових послуг, пропонуємим комп’ютерним центром достатньо велика. При цьому дана ніша недостатньо добре освоєна конкуруючими фірмами. Тому основне суперництво стоїть чекати з приватними лицями, що ведуть свою діяльність не зовсім легально. Відповідно, якість їх послуг часто низька, а ціни іноді достатньо високі. . Конкуренція на ринку.

Повний список послуг, за пропонованих комп’ютерним центром конкурентів, але по окремості всі ці послуги можна знайти в різних комп'ютерних фірмах і у приватних осіб, при цьому ніхто з них не може запропонувати і половини переліку. Даний факт є переконливим аргументом на користь нашої фірми. Але не слід упускати і вигляду, що лише невеликій кількості потенційних клієнтів буде потрібно одночасно більш, ніж 3 послуги, зв'язані між собою.

Наприклад, набір, верстка і друк. Тому будь-яку організацію або приватну особу, що надає хоча б одну з послуг центру , варто розглядати як конкурент.

Виробниками аналогічних послуг, як вже було відзначено в попередніх розділах, є фірми, основна діяльність яких направлена на торгівлю обчислювальною технікою і супутніми товарами, а також фірми, що займаються обслуговуванням інформаційних систем і приватні особи, що ведуть комерційну діяльність незаконно. Перша група (фірми-магазини комп'ютерної техніки) якнайменше небезпечні конкуренти. Це пояснюється тим, що їх основна діяльність лежить дещо в іншій сфері. Якнайбільше їх цікавить підвищення об'єму продажів дорогої техніки. В більшості подібних фірм існують хороші ремонтно-обслуговуючі центри, але їх діяльність зосереджена на підтримці клієнтів-покупців. Чужу і негарантійну техніку, як правило, вони обслуговують неохоче і за високу платню, іноді взагалі від неї відмовляються. Даний факт обумовлений тим, що на ремонті, обслуговуванні і настройці заробляються у багато разів менші суми, ніж на продажах. А при обліку того, що на ринку існує ще достатньо багато місця для підвищення об'єму продажів, фірмам-магазинам немає ніякого значення розширювати сервісні центри і активно освоювати сферу послуг. Що ж до більш дрібних послуг, наприклад, роздруки, сканування, комп'ютерного набору і так далі, то вони повністю ігноруються фірмами-магазинами. Друга група (фірми, чия основна діяльність направлена н а обслуговування комп'ютерної техніки) є самим небезпечним конкурентом.

Потрапляючі в цю групу фірми в першу чергу займаються настройкою, ремонтом, обслуговуванням і модернізацією. Як правило, вони широко не рекламують себе в засобах масової інформації, але при цьому поступово розширюють свій ринок збуту.

Достовірний механізм такого розвитку взнати не вдалося, оскільки він є комерційною таємницею.

Залишається тільки робити припущення. Одне з них полягає в наступному: обслуговуючі фірми займаються адресною розсилкою реклами, а також налагоджують зв'язки з організаціями шляхом особистих контактів. Якість послуг, що надаються, в таких фірмах знаходиться на достатньо високому рівні, ціни невеликі, а терміни виконання реальні, крім того, звичайно існує гнучка система знижок і особливі умови роботи з постійними клієнтами.

Здавалося б, пропонувати аналогічні послуги маленькій фірмі тільки починає свою діяльність безглуздо, але є одне істотне зауваження - у сфері обслуговування комп'ютерної техніки попит набагато перевищує пропозицію. Таким чином, знайдеться місце і для нашого комп’ютерного центру. А при обліку більш низьких розцінок, високої якості, малих термінів виконання і грамотної маркетингової політики наша фірма повинна легко зайняти свою ринкову нішу. Перед тим як переходити до останньої конкуруючої групи слід зазначити, що друк, набір, сканування і інші дрібні послуги обслуговуючими фірмами не виявляються за рідкісним виключенням, тому по даних сервісах вони не можуть з нами конкурувати. Третя група (приватники), навпаки, в першу чергу орієнтована на ці послуги.

Приватники пропонують їх за невисокими цінами, але якість часто шкутильгає. Ще одним плюсом в нашу користь буде те, що більшість приватників не займається спеціально комерційною діяльністю.

Пропозиція подібних послуг з їх сторони, як правило, є бажанням трохи запрацювати на техніці, що є удо бн а. Тому вони не проводять серйозної рекламної політики і рідко намагаються розширитися. Також слід зазначити значне перевищення попиту над пропозицією і трудність пошуку приватника для потенційних клієнтів. Що ж до таких послуг, як ремонт, обслуговування, модернізація, настройка П К , розробка і так далі, то приватники-нелегали не здатні їх надавати належним чином, тому по даних послугах їх не можна вважати конкурентами. Таким чином, підвівши всі необхідні підсумки, можна зробити наступні висновки: комп'ютерні магазини як конкуренти для комп’ютерного центру не представляють якої-небудь серйозної небезпеки, обслуговуючі фірми, навпаки, є самими небезпечними конкурентами. Для того, щоб добре закріпитися на ринку і проводити подальше розширення, необхідно звертати на них ретельну увагу і не відставати не по одному з параметрів. В цьому випадку зростання нашої фірми гарантовано, оскільки ринок ще не перенаселений.

Приватні особи, що ведуть діяльність нелегально не представляють реальної небезпеки за винятком перших місяців діяльності. Зразково через рік, якщо розвиток комп’ютерного центру піде по наміченому плану, про приватник ів можна взагалі забути.

Стратегія маркетингу. Комп ’ ютерний центр планує основну частину послуг надавати, працюючи напряму з кінцевим споживачем.

Можливо, і навіть заохочується залучення агентів-посередників, які за деякий відсоток від прибутку допомагатимуть в пошуку і залученні нових клієнтів. Ціни на всі види послуг підібрані так, щоб вони не були вище, ніж у конкурентів і забезпечували отримання прибутку. На чолі бізнес плану 'оцінка ринку збуту' вже були запропоновані зразкові ціни на всі послуги. Вони утворені, спираючись на аналогічні пропозиції конкурентів і дуже приблизний розрахунок витрат. Подібний підхід не годиться для остаточного затвердження цін на послуги, оскільки для цього необхідно розрахувати точні витрати на кожну з них.

Спершу слід визначити необхідне устаткування його вартість, термін роботи до морального застарівання і продажу, продажну ціну, вартість щорічного обслуговування, орендну плат у за приміщення і так далі.

Найменування виробу Ціна грн. Термін е ксплу атац иї місяців Ліквіда ційна вартість в грн. Витрати на обслуговування в місяць грн. Амортізаційні відрахування в місяць
Комп ' ютер Pentium4 / Athion 1700/ KT266A PC-Partner AC97 mATX/ 256M/ 40G/ Відео / Звук /LAN/CD-RW/ / ATX / Keyb/ Mouse/17'/windows XP, office 2000 license , 8шт. 22850 30 25 150
Комп ' ютер / Pentium4 / / Athion 2200/ KT266A PC-Partner AC97 mATX/ / 256 M/ 1 20G/ Відео / Звук /LAN/ATX Denco/ Keyb/ Mouse/1 9 '/windows XP , office 2000 license 4956 30 25 30 0
Принтер Samsung ML -1210 1 000 30 10 80
Сканер Mustek BearPaw 2400TA Plus – A4 , разрешение 1200 x 2400 445 50 0 25
Кабелі, фільтри та інші аксесуари 1347 50 15 30
Ліцінзійні програми 4104
Модем GVC 56 K SF -1156 V | RF 2 295 30 25 20
РАЗОМ 34997 - - 100 605
Оскільки запропоновані ціни не перевищують цін конкурентів, і при цьому центр одержує стабільний прибуток, значить, ціноутворення здійснено вірно і не потребує перегляду по край ній мірі на етапі створення бізнес плану.

Звичайно, можна ще небагато підвищити ціни, але даний крок швидше всього не підвищить загальний показник прибутку, що пояснюється зменшенням кількості потенційних клієнтів. Окрім установки невисоких цін планується застосувати і інші методи стимулювання продажів.

Наприклад, буде введена накопичувальна система знижок. Її значення полягає в наступному - клієнт, що звертається до нас вперше, одержує картку, на якій вказаний його особистий код і паспортні дані. У фірмі ведеться база даних клієнтів, де окрім відомостей з картки також міститься інформація про суму, яку ця людина або організація заплатила центру за виконані послуги.

Залежно від неї клієнт одержує деякий відсоток знижки, який постійно збільшується.

Карткою може скористатися і будь-яка інша людина, якій господар її довірить, при цьому накопичувальна система знижок діє аналогічно тій ситуації, коли до нас би безпосередньо звернувся власник картки. Такий підхід дуже вдалий з погляду збільшення об'єму послуг.

Пояснюється це психологією людини, якій факт існування знижки або бонуса набагато цінніше за його розмір. Не складно припустити таку ситуацію, коли хтось шукає виконавця певної послуги (наприклад, знадобилося щось роздрукувати), питає у товариша, а той йому розказує про наш центр , та ще і пропонує якусь картку із знижкою. При цьому товаришем, як мінімум, рухає корисливий інтерес - підвищення відсотка знижки. Тому він хоча б неспеціально прорекламує послуги нашого комп’ютерного центру.

Одержавши карту і вислухавши рекламу, потенційний клієнт навряд чи відмовиться від спокуси відвідати наш центр . Вірогідність того, що він звідти піде, нічого не зробивши, край мала, оскільки ціни на послуги низькі, а якість, навпаки, висока. Ще одним способом підвищення об'єму продажів (послуг) будуть спеціальні дні із знижкою в декілька відсотків, про ці дні необхідно інформувати потенційних клієнтів за допомогою реклами. Як і попередній, даний спосіб заснований на людській психології, а не на великому відсотку знижки. Крім того, необхідно заохочувати посередницьку діяльність шляхом виплати посереднику деякого відсотка від прибутку.

Важливим фактом для залучення нових клієнтів є наявність підтримки і гарантійних зобов'язань.

Однозначно, для цього на ремонт і обслуговування необхідно давати певну гарантію, а у випадку виявленні помилок в програмних продуктах необхідно їх виправляти на всьому терміні використовування, причому безкоштовно. Що стосується гарантійних зобов'язань, то тут необхідно бути дещо обережним. Не можна давати повну гарантію на стару техніку напівробітника, в якій був проведений невеликий ремонт. Тому структуру гарантійних зобов'язань слід обговорювати завчасно до ремонту. У разі виникнення спірних ситуацій кращим рішенням буде виконання вимоги клієнта або знаходження певного компромісу, що влаштовує клієнта, навіть не дивлячись на можливий збиток фірмі. Такий підхід забезпечить хорошу громадську думку про Комп’ютерний центр і приверне нових клієнтів. Ні для кого не секрет, що сучасний ринок не мислимо без реклами.

Звичайно ж, вона необхідна і для комп’ютерного центру . Реклама буває декількох видів. Для нашої фірми на початку її діяльності не буде потрібно реклама на телебаченні або радіо, що пов'язане з її високою ціною, причому не зіставної з ефективністю.

Найвигіднішим рішенням для нас буде розклеювання плакатів з описом послуг, що надаються фірмою, цін і місцем знаходження, а також телефоном для зв'язку. В першу чергу подібну рекламу слід розміщувати поблизу шкіл, училищ і інших учбових закладів, а також в місцях скупчення народу, наприклад, на базарі. Вартість кожного такого рекламного плаката дуже низька і коливається від 15 до 30 копійок, що пояснюється дешевою технологією виготовлення (на власному лазерному принтері, можна друкувати на зіпсованому з одного боку папері), клеїти плакати планується самостійно, членами його сім'ї, а також роздавати їх для розклеювання робітникам -підрядчикам. Таким чином, витрати на таку рекламу спочатку складуть менше 10 гривень в місяць (приблизно 300 плакатів). Також як візуальна реклама необхідно зробити барвистий щит і помістити його біля входу у центр . Вартість такого щита у фірмах, що виготовляють зовнішню рекламу, достатньо висока, тому планується його виготовити самостійно.

Витрати при цьому складуть не більше 1 5 гривень . Такої малої суми не має значення враховувати в подальших розрахунках. Не дивлячись на те, що описані рекламні методи дуже ефективні і при цьому недорогі, їх недостатньо. Даний факт пояснюється тим, що шукати крупних клієнтів на ремонт, обслуговування, модернізацію і настройку необхідно дещо іншим чином. Д уже ефективне просування послуг шляхом особистих контактів з потенційними клієнтами. Крім того, необхідно проглядати рекламу і оголошення від організацій, яким потрібен той або інший фахівець, послуги якого може запропонувати наш центр. Д овгострокова перспектива можна припустити рекламу в газетах і інших друкарських виданнях, можливе виготовлення рекламних календариків для безкоштовної роздачі і розміщення рядка, що біжить, на телебаченні. План виробництва продукції (послуг). Такі послуги, як сканування, розпізнавання, ксерокопія, друк, запис компакт-диск дисків, комп'ютерний набір і розробка програмних продуктів, комп’ютерні ігри проводитимуться тільки в центрі Для нормального функціонування комп’ютерного центру необхідно орендувати приміщення загальною площею 15 - 2 0 квадратних метрів бажано в центрі міста із зручним входом. В приміщенні необхідно встановити столи і стільців. З техніки будуть потрібно 9 комп'ютер ів , лазерний принтер, і планшетний сканер, модем та комп’ютерні аксесуари. Б уде потрібно деякий недорогий інструмент і вимірювальні прилади. Вони не включені в перелік, тому що достатньо дешеві, мають великий термін служби і вже є в наявності. Тобто вони не отримуються спеціально для фірми. Матеріали і устаткування планується закупляти у Харкові . Такий вибір обумовлений спеціальними умовами співпраці з іншими фірмами, хорошим асортиментом, а також додатковою знижкою в 5 відсотків . З цією ж фірмою планується укласти договір на продаж товарів другої категорії (після модернізації) і посередницький договір (для послуги безкоштовної допомоги в покупці техніки). Крім того , можливий висновок аналогічних договорів і з іншими комп'ютерними фірмами, щоб забезпечити себе від невдалих дій і мати деяку альтернативу. Організаційний план . Спочатку діяльності центру велика частина роботи випадатиме на двох працівників , Цими людьми можуть виконуватися будь-які послуги, що надаються наш им центром. Набір текстів планується цілком віддавати робітникам-підрядчикам. Для цього фірмою можуть бути найняті люди будь-якого віку , освіта також не має значення. Єдина вимога - хороша швидкість набору, відповідальний підхід до роботи . Для того, щоб забезпечити нормальну роботу центру необхідно тримати на замітці декілька разів більше працівників, ніж потрібн і . Такий підхід обумовлений необхідністю безперервною роботою центра а також тим, що працівникам по підряду не вимагається платити яку-небудь заробітну платню, якщо вони не працювали. Крім того, додаткові підрядні працівники можуть притягуватися і для виконання інших послуг.

Наприклад, для ремонту, обслуговування, модернізації техніки, настройки ПО, створення програмних продуктів. На відміну від випадку з набором тексту тут будуть потрібно кваліфіковані фахівці, які навряд чи схочуть працювати по підряду за достатньо помірну платню. Але дана проблема легко вирішувана - можна набрати студентів старших курсів з відповідних спеціальностей.

Головною вимогою до них буде хороше знання наочної області і відповідальне відношення до роботи.

Враховуючи бажання багатьох студентів знайти собі невеликий заробіток у вільний час, можна з упевненістю припустити, що проблеми з браком кадрів біля комп’ютерного центру не буде. Як оплата праці індивідуальний підприємець одержує прибуток від діяльності фірми. Працівники, що працюють по підряду, за кожну роботу одержують суму, обумовлену з індивідуальним підприємцем і вказану в договорі підряду. Також допускається додаткова винагорода підрядчиків за хороші трудові показники і нововведення, направлені на підвищення прибутку фірми. Надалі (до кінця року) планується перевести другого працівника центру на постійну роботу , а також на аналогічних умовах найняти одного-двох технічних фахівців. При цьому комп’ютерний центр не збирається відмовлятися від праці працівників по підряду, оскільки вони найбільш вигідні для виконання рідкісних періодичних робіт. Керівництво, розподіл завдань і контроль над виконанням всіх робіт здійснюватиметься безпосередньо індивідуальним підприємцем, який є одноосібним господарем всієї фірми. Оцінка ризиків і страхування.

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Математика

Право

Гражданское право

Гражданское процессуальное право

Литература, Лингвистика

Искусство, Культура, Литература

Биология

География, Экономическая география

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Социология

Военное дело

Психология, Общение, Человек

Педагогика

Уголовное право

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Радиоэлектроника

Политология, Политистория

История отечественного государства и права

Маркетинг, товароведение, реклама

Пищевые продукты

История экономических учений

Охрана природы, Экология, Природопользование

Медицина

Здоровье

История государства и права зарубежных стран

Физика

Программирование, Базы данных

Философия

Теория систем управления

Сельское хозяйство

Ценные бумаги

Трудовое право

Культурология

Техника

Музыка

Криминалистика и криминология

Материаловедение

Историческая личность

Гражданская оборона

Международное право

Технология

Правоохранительные органы

Земельное право

Теория государства и права

Религия

Экономика и Финансы

История политических и правовых учений

Жилищное право

Астрономия

Финансовое право

Экскурсии и туризм

История

Искусство

Экономико-математическое моделирование

Бухгалтерский учет

Российское предпринимательское право

Химия

Банковское дело и кредитование

Металлургия

Иностранные языки

Менеджмент (Теория управления и организации)

Страховое право

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Программное обеспечение

Транспорт

Адвокатура

Нероссийское законодательство

Физкультура и Спорт

Геология

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Физкультура и Спорт, Здоровье

Административное право

Налоговое право

Космонавтика

Промышленность и Производство

Компьютеры, Программирование

Архитектура

Конституционное (государственное) право России

Компьютеры и периферийные устройства

Компьютерные сети

Уголовное и уголовно-исполнительное право

Муниципальное право России

Военная кафедра